ClickCease

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА OTTO-BOUTIQUE.COM

 

 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ОТТО бутик ЕООД(Otto-boutique.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.Otto-boutique.com и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Otto-boutique.com (Услуги/те) на Сайта. За да получи възможност да използва Услугите на Otto-boutique.com, Потребителят извършва регистрация на Сайта, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

ОТТО бутик ЕООД е еднолично дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ № 2; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК205237051,  телефон за контакт +359 889 956909 / email: sales@otto-boutique.com / www.otto-boutique.com

 

Условия за използване на Сайта на Otto-boutique.com

С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С извършването на регистрация на Сайта и с поставяне на отметка срещу полето „ Ние имаме нужда от Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни в съответствие с новия Регламент!“, Потребителят потвърждава и декларира следното:

 

 

 

В случай, че Потребителят не маркира някое от празните полета, извършването на регистрация на Сайта няма да бъде възможно.

 

  1. Защита на личните данни.

 

Съгласно Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

 

Защо ” Оtto-boutique.com ” събира и съхранява лични данни?

 

Оtto-boutique.com защитава личните данни на Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Оtto-boutique.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

 

Във www.otto-boutique.com не се предвижда въвеждане на лична информация от рода на ЕГН, адрес по местоживеене и т.н., които всъщност представляват лични данни.

Данните, които предоставяте са с единствената цел да локализират място, на което желаете да прегледате артикул, предлаган от Оtto-boutique.com.

 

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-качествено.

 

Поради тази причина използваме инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

 

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано.

 

ОТТО бутик ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, ОТТО бутик ЕООД няма право да обработва данните му. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от ОТТО бутик ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на

 

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Otto-boutique.com на “Ти Би Ай Банк” ЕАД, в случай че избере начин на плащане “На изплащане с “TBI bank”. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ОТТО бутик ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ОТТО бутик ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на „ОТТО бутик , както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на „ОТТО бутик , която е публикувана на интернет страницата на ОТТО бутик ЕООД– www.Otto-boutique.com и е налична в търговските обекти на ОТТО бутик ЕООД(„Политиката“).“

  1. Авторски права и ограничения свързани с тях.

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Otto-boutique.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.

 

Otto-boutique.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Otto-boutique.com и лицето публикуващо информацията.

 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Otto-boutique.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 

Всички предоставени от Otto-boutique.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Otto-boutique.com и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

 

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Otto-boutique.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

 

Otto-boutique.com не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове, групи и подгрупи;

 

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Otto-boutique.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

 

Otto-boutique.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

 

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

 

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. Otto-boutique.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

Закупуване на стока и/или услуга от Сайта WWW.OTTO-BOUTIQUE.COM

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Otto-boutique.com. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на Сайта възможности.

 

* Потребителят има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в магазин ОТТО бутик  и се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик.

 

* Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на Otto-boutique.com, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес. При покупка на изплащане Потребителят няма възможност да посочва избран от него срок на доставка – в тези случаи същият е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който ОТТО бутик  получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит.

 

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Otto-boutique.com  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

 

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

 

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с ОТТО бутик ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Otto-boutique.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

 

Otto-boutique.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Otto-boutique.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

Условия за Онлайн покупка на изплащане от Сайта

Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институции („Ти Би Ай Банк“ ЕАД ) за получаване на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 100 (сто) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

Кандидатстването се извършва: само онлайн, чрез сайта и само чрез регистрирания от ползвателя на  www.Otto-boutique.com  акаунт, посредством кликване върху бутона “Купи с Tbi bank”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. ОТТО бутик  не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. ОТТО бутик  не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

В случай, че потребителят избере начин на плащане „Купи на изплащане“, същият следва да избере кредитор “Ти Би Ай Банк” ЕАД , да попълни форма с личните си данни в посочените полета и да приеме общите условия. След приключване на стъпките, потребителят получава „SMS“, на посочения от него мобилен номер с код за валидация и се пренасочва към уеб страницата на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД  https://tbibank.bg/lichno-bankirane/potrebitelski-krediti/stokov-kredit/, където се прилагат Условията на за предоставяне на финансови услуги от разстояние през електронна страницата, достъпни на  https://www.Otto-boutique.com . След сключване на договора за потребителски кредит, Банката изпраща съответното уведомление до Otto-boutique.com. Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина, стока/и, се извършва само след като Otto-boutique.com бъде надлежно уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който Otto-boutique.com получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (три имена и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес, имейл адрес, телефон) посочени от потребителя в Договора за потребителски кредит. Доставяната стока се придружава от следните  документи: фактура, попълнена гаранционна карта и касов бон. На куриерът трябва да се върне разписана от потребителя фактура. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой, с паричен превод, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Otto-boutique.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

 

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на ОТТО бутик  ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на ОТТО бутик  ЕООД, Otto-boutique.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Otto-boutique.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 

Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Otto-boutique.com. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична в магазини ОТТО бутик , за която е получено плащане (с изключение на случаите, при които е избран начин на плащане „С паричен превод“), до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Otto-boutique.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Otto-boutique.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Otto-boutique.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

 

Otto-boutique.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Otto-boutique.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

Otto-boutique.com  не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Otto-boutique.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

 

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва незабавно да уведоми Otto-boutique.com на тел. 0889956909.

 

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно Otto-boutique.com на тел 0889956909, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

 

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Otto-boutique.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

 

При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Otto-boutique.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява Otto-boutique.com за такова искане на тел 0889956909 или на e mail: sales@Otto-boutique.com.

 

Otto-boutique.com  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

Otto-boutique.com извършва доставки чрез подизпълнител/и на територията на България.

 

Отказ от закупена стока

Всеки клиент има право на отказ от поръчката си в предвидения по закон 14 дневен срок, в който може да върне продукта, като той трябва да е с не нарушен търговски вид (опаковка, етикети и предпазно фолио.) , без следи от употреба, без следи от миене или парфюм.

 

ОТТО бутик ЕООД

 

гр.Стара Загора, офис на спиди (158) Практикер

email: sales@Otto-boutique.com: тел.0889956909

 

С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

 

Оtto-boutique.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

Потребителят следва да изпрати на Оtto-boutique.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Оtto-boutique.com за отказа си от договора на един от посочените адреси (https://www.Otto-boutique.com/magazini)

 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Оtto-boutique.com преди изтичането на 14-дневния срок и на един от посочените адреси (https://www.Otto-boutique.com).

 

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

 

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Оtto-boutique.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

 

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Оtto-boutique.com за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

 

Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при следните условия:

 

В противен случай OTTO brand има право да откаже да приеме продукта или да начисли oвехтяване.

 

Доставката по връщането е за сметка на купувача, като той избира с коя куриерска фирма да я върне.

 

За продукти направени по поръчка на клиента или по индивидуална поръчка, не подлежат на връщане или замяна .

 

От хигиенно съобразни причини връщането или замяната на продукти от Естествена коса, които са били поръчани в готов вариант за поставяне (зашити), не се извършва.

 

Възстановяване на суми

Сумата по върната пратка се възстановява по банков път, ако са спазени условията по точка Рекламация.

 

Гaранационни условия

Гаранционен документ Оtto-boutique.com предоставя на клиента, само ако такъв е осигурен и предоставен от производителя на стоката.

 

След получаване на продукт от Естествена коса, пълна отговорност за състоянието и продължителността на ползване на продукта, носи клиента.

 

Оtto-boutique.com не носи отговорност за промяната в състоянието на продукти от Естествена коса (като заплитане, накъсване, изгаряне, цъфтеж или получаване на нежелан цвят при боядисване).

 

Изброените не се смятат за фабричен дефект, а за нормални следи от неправилна употреба, поддръжка, съхранение и използване на високи градуси при термична обработка.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Otto-boutique.com лице или сервизен център;

 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

 

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

 

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

 

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Otto-boutique.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 

Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Сайта Otto-boutique.com  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на  на „ОТТО бутик” ЕOOД, която се съдържа на www.Otto-boutique.com и е налична в търговските обект на ОТТО бутик ЕООД („Политика за бисквитки“)

 

Други

Otto-boutique.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

 

Otto-boutique.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, след предоставено съгласие от Потребителя Otto-boutique.com администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Otto-boutique.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

 

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Otto-boutique.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. 0889956909 или на имейл: sales@Otto-boutique.com, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Otto-boutique.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Otto-boutique.com

С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Otto-boutique.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА Otto-boutique.com ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Координатите на Otto-boutique.com са следните:

 

България, 6000 Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2

 

Тел. : +359 889 956909 / email: sales@Otto-boutique.com / www.Otto-boutique.com

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).