Russian tress hair

Руска коса на треса

Предлаганата в Otto Boutique руска коса на треса е най- високо качествената 100% Реми коса от един донор. Тя е лесна за поддръжка, можете да я навивате, оформяте или боядисате.